Dynamická nápravová váha

Typ VAMAST - 1

Dynamická nápravová váha je určená pre dynamické alebo statické váženie celkovej hmotnosti vozidel v obchodnej triede všade tam, kde technologický proces dovoľuje stanovenie hmotnosti s presnosťou pri overení max. 0,5 % a v prevádzke max 1%, prípadne tiež pre meranie nápravových zaťažení. Váženie sa môže vykonávať v režime statickom alebo aj v režime dynamickom (t.j. bez zastavenia vozidla - váženie za pohybu prejazdom cez mechanickú časť váhy plynule rychlosťou do 5 km / hod.). Váha je pevne inštalovaná vo vozovke.

Doprastav a.s. - Obalovačka Dubnica I.S. Košice - Obalovačka Trebejov


Detekcia chýb

 • kompletná diagnostika vyhodnocovacej jednotky i snímačov
 • optické a zvukové hlásenie všetkých chybových stavov
 • kontrola dodržania všetkých podmienok váženia (rýchlosť prejazdu, plynulosť prejazdu atď.)
 • možnost ovládania vštkých režimov z nadriadného počítača typu PC prostrednictvom komunikačního programu DYNAMAX (je součásťou dodávky)

Záruka

 • 24 mesiacov od inštalácie
 • za príplatok možno záručnú dobu predĺžiť

Technická špecifikácia

dolná medza váživosti
(na jednu nápravu)

400 kg

horná medza váživosti
(na jednu nápravu)

15 000 kg

dielik

20 kg (50 kg)

trieda presnosti - staticky
(podĺa STN EN 45501)

III.

trieda presnosti - dynamicky
(podľa OIML)

1 %

presnosť pri overení

max. 0,5%

presnosť v prevádzke

max. 1%

prejazdová rýchlosť

do 5 km / hod.

max. počet náprav

10

hmotnosť váhy

cca 900 kg

Hlavné rozmery
dĺžka
šírka
výška


4 040 mm
1 080 mm
620 mm

silové snímače (4 ks)

tenzometrické - firmy - SCHENCK

teplotný rozsah

mechanická časť - -20oC až +40oC
elektronická časť - +10oC až +40oC

životnosť

min. 2 milióny zvážených vozidel

obsluha

1 pracovník

Napájanie

220 V / 50 Hz

Príkon

cca 50 V A

Krytie
elektron. vyhodnocovacia jednotka
silové snímače


IP 20
IP 68 SCHENCK

Komunikačné zariadenie

RS 232 C

 • Vyhodnocovacia jednotka
 • Integrovaná tlačiareň
 • LCD displej
 • Svetelná signalizácia 2 semafory na vstupe a výstupe
 • Výstražná tabuľa upozorňujúca na spôsob prechodu
 • Výstražná siréna na signalizáciu nekorektných stavov
 • Krycí gumový pás