Príslušenstvo

Ku všetkým typom vah je dodávané tiež potrebné príslušensto a doplnky.

Adkom

Komunikačné zariadenie ADKOM Komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje spojenie - hlasovú komunikáciu medzi vodičom váženého automobilu a obsluhou váhy a výrazne prispieva ku zvýšeniu uživateľského komfortu celého vážneho systému.

Komunikačné zariadenie ADKOM spolu so svetelnou signalizáciou červeným a zeleným svetlom - kvalitatívne uľahčujú prácu obsluhe váhy aj vodičom vážených automobilov a tiež veĺmi výrazne zvyšujú bezpečnosť prevádzky.


Adysem

Výstražný systém, ktorý detekuje a indikuje (120 dB sirénou a červenými výstražnými svetlami) všetky nekorektné prejazdy cez dynamickú nápravovú váhu.


Kamerové systémy a rampy

Kamerové systémy a rampy Kamerové systémy a rampy


Svetelná signalizácia

Signalizácia pomocou dvoch semaforov s červeným a zeleným svetlom z obidvoch strán príjazdu k vážnemu miestu. Výrazne zvyšuje bezpečnosť a plynulosť prevádzky.

Svetelná signalizácia Svetelná signalizácia


Nadstavbový vážny systém

Riadiacu jednotku váhy je možné ovládať aj z nadriadeného programové vybavenia.

Nadstavbový vážny systém Program na ovládanie váhy je aplikácia pre osobné počítače PC - kompatibilné, umožňujúca váženie, zber, evidenciu a vyhodnocovanie údajov na cestnej váhe . Je dodávaný ako súčasť vážnych systémov určených pre váženie cestných vozidel. Okrem štandardných vážnych funkcií umožňuje dalšie rozsiahle spracovanie údajov podľa bežných požiadaviek prevádzkovateľov. Výnimočnosťou je, že môže vytvárať samostatne číslované vážne lístky alebo dodacie listy pre viac prevádzok alebo firiem, priamo v spojení s fiskálnym modulom tlačiť príjmový pokladničný doklad z registračnej pokladne, a vytvárať doklady o vážení v cudzích jazykoch, čo je využiteľné v hraničných oblastiach alebo vo firmách so zahraničnou spoluúčasťou. Program beží na lokálnych staniciach alebo v sieti a je určený pre použitie v prostredí WIN 9x, NT.


Vonkajší display

Vonkajší display Vonkajší display umožňuje zobrazovať odmeranú váhu aj pre vodičov automobilov a kontrolu mimo centrály.