Mostové váhy - nadúrovňové

 

Tenzometrické mostové váhy je vážiace zariadenie pre meranie hmotnosti nákladných vozidiel a materiálov naložených na nákladných vozidlách. Váhy pracujú na princípe prenosu zvislých síl do tenzometrických snímačov s následným zpracovaním údajov vo vyhodnocovacej jednotke, prípadne v pripojenom PC.

Výsledkom váženia je vážný lístok alebo údaj zobraziteľný na displeji, prípadne spracovaný údaj o hmotnosti uložený v nadriadenom počítači.
Váhy sa vyrábajú v úrovňovom (zapustenom) vyhotovení, alebo ako nadúrovňové.

Doprastav a.s.- Lom a obalovačka Višňové PK Doprastav s.r.o.- Lom Stožok

 

 

CESTNÁ VÁHA DFT LIGHT

Váha je určená pre statické váženie cestných vozidel a vyznačuje sa (mechanická časť):

 • betonovou prefabrikovanou konštrukciou vážneho mostu
 • minimálnou stavebnou výškou
 • vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami
 • vysokou odolnosťou proti nárazom a kmitaniu
 • minimálnou údržbou
 • dlhodobou životnosťou

 Váha DFT LIGHT 10

Váha DFT LIGHT 18

Základom elektrickej časti je nová generacia snímačov zaťaženia SCHENCK typu RTN zaručujúce:

 • špičkové metrologické parametre
 • dlhodobú životnosť
 • vysokú spolahlivosť
 • vysokú odolnosť proti preťaženiu
 • bezúdržbová prevádzka

Konštrukcia vážneho mostu spĺňa DIN 8119. Váha je schválena Slovenským metrologickým ústavom ako váha schopná úradneho overovania. Maximálne povolené chyby odpovedajú triede III podľa normy EN 45 501 - Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou.