Referencie


MOSTOVÉ VÁHY

nadúrovňové DFT - LIGHT
Doprastav a.s.- Lom a obalovacka Višňové Lom a obalovačka Višňové - Doprastav a.s.
Obalovačka Lieskovec - Strabag Slovasfalt spol.s r.o. Obalovačka Lieskovec - Strabag Slovasfalt
Lom Stozok - PK Doprastav a.s. Lom Stožok - PK Doprastav a.s.
Lom Bulhary - PK Doprastav a.s. Lom Bulhary - PK Doprastav a.s.
Lom Čamovce - PK Doprastav a.s. Lom Čamovce - PK Doprastav a.s.
Stredisko triedenia odpadov Trenčín - areál Cesty Nitra a.s. Stredisko triedenia odpadov

Marius Pedersen a.s.Trenčín

Obalovačka Chminianska Nová Ves - Doprastav a.s. Zvolen

Doprastav a.s. Zvolen

Chminianska Nová Ves

Slovenské Štrkopiesky - Kočovce pri Novom Meste nad Váhom

Slovenské Štrkopiesky

Kočovce pri Novom Meste nad Váhom
zapustené DFT - E
Stredisko triedenia odpadov Pezinok Stredisko triedenia odpadov Pezinok

Marius Pedersen a.s.Trenčín

Stredisko triedenia odpadov Šulekovo Stredisko triedenia odpadov Šulekovo

Marius Pedersen a.s.

Skládka TKO Nový Tekov Skládka TKO Nový Tekov

Marius Pedersen a.s.

Skládka TKO Pusté Sady Skládka TKO Pusté Sady

Marius Pedersen a.s.

Stredisko triedenia odpadov Zvolen Stredisko triedenia odpadov Zvolen

Marius Pedersen a.s.

Obalovačka Senec - ALPINE Slovakia a.s. Obalovačka Senec - ALPINE Slovakia a.s.
Skládka TKO Bzenica Skládka TKO Bzenica - Marius Pedersen a.s.NÁPRAVOVÉ VÁHY

dynamické nápravové váhy
ANTECO s.r.o. ANTECO s.r.o., Horná Seč pri Leviciach
Skládka TKO Snina - VPS Snina s.r.o. Skládka TKO Snina - VPS Snina s.r.o.
Skládka TKO Košice - V.O.D.S. Košice Skládka TKO Košice - V.O.D.S. a.s. Košice
Obalovačka Trebejov - Inženierske Stavby Košice a.s. Obalovačka Trebejov - Inžinierske stavby a.s. Košice
Betonárka Košice - Inženierske Stavby Košice a.s. Betonárka Košice - Inžinierske stavby a.s. Košice
Lom a obalovačka Ružomberok - Doprastav a.s. Obalovačka Ružomberok - Doprastav a.s.
Lom Tunežice - PK Doprastav a.s. Lom Tunežice - PK Doprastav a.s.
Skládka TKO Dubnica - Unikomas a.s. Skládka TKO Dubnica - Unikonas a.s.
Obalovačka Dubnica - Doprastav a.s. Obalovačka Dubnica - Doprastav a.s.
Leoni Slowakia a.s.- Trenčianská Teplá Leoni Slowakia a.s. - Trenč.Teplá
Lom PD Lopašov Lom PD Lopašov
Skládka TKO - Stupava Mesto Skládka TKO - Stupava Mesto
Výroba tepel.energie - Biopalivo a.s.Dubnica Výroba tepel.energie - Biopalivo a.s. Dubnica

Odkazy stránok

Katalóg web stránok