Fiskálna tlačiareň Trenčín

Tlaciarne FT-4000

Fiskálne tlačiarne podľa zákona č.289/2008 Z.z.