Mostové váhy - zapustené

 

Tenzometrické mostové váhy je vážiace zariadenie pre meranie hmotnosti nákladných vozidiel a materiálov naložených na nákladných vozidlách. Váhy pracujú na princípe prenosu zvislých síl do tenzometrických snímačov s následným zpracovaním údajov vo vyhodnocovacej jednotke, prípadne v pripojenom PC.

Výsledkom váženia je vážný lístok alebo údaj zobraziteľný na displeji, prípadne spracovaný údaj o hmotnosti uložený v nadriadenom počítači.
Váhy sa vyrábajú ako nadúrovňové, alebo v úrovňovom (zapustenom) vyhotovení.

Marius Pedersen a.s. - Pezinok Marius Pedersen a.s.- Zvolen

CESTNÁ VÁHA DFT - E (10m, 16m, 18m,)

Váha je určená pre statické váženie cestných vozidel a vyznačuje sa (mechanická časť):

  • železobetonovou prefabrikovanou konštrukciou vážneho mostu
  • prefabrikovanou železobetonovou ochrannou základovou vaňou
  • váhou možno prechádzať vo všetkými smermi
  • vynikajúce mechanické vlastnosti
  • vysoká odolnosť proti nárazom a kmitaniu
  • minimálna údržba
  • dlhodobá životnoť

Pri dodávke hotovej prefabrikovanej základovej vane pre váhu DFT-E  je možné dobu montáže a uvedenie do prevádzky redukovať na 2 - 3 dni. Základová vaňa je uložená na dvoch (váhy 10m) popr. troch (váhy 16m, 18m) základových pásoch. Celková hĺbka základovej vane je iba 690mm.